På lik linje med andre internettsider bruker også denne nettsiden cookies. Informasjonen benyttes bl. a. av Google.
Hvis du ikke aksepterer cookies, kan du deaktivere funksjonen. Cookies kan også slettes i ettertid hvis ønskelig.
(Dette til generell orientering, jf. EU/ekomloven 1. juli 2013).

fredag 3. juli 2009

Et dekorativt fat med vakre skjell og steiner - A decorative plate of beautiful shells and stones


Ingen kommentarer:

K U N S T N Y H E T :